Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячно)

Архів за 2020 рік

 

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січніжовтні 2020 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

13139

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

196

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

108

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ)

B20–B24

72

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1762

з них злоякісні

C00–C97

1724

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування
та порушення обміну речовин

E00–E89

35

з них цукровий діабет

E10–E14

29

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

29

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

16

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

162

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

7908

з них

 

 

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

3718

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

40

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

3007

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

262

 з них грип і пневмонія

J10–J18

199

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

570

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

18

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

24

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та получної тканини

M00–M99

8

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

85

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий еріод

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у еринатальному періоді

P07–P96

46

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації
та хромосомні аномалії

Q00–Q99

19

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від
норми, що виявлені при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1179

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

785

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

94

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

57

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та
полум'я

X00–X09

25

випадкове отруєння, спричинене  отруйними   
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

50

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

85

навмисне самоушкодження

X60–X84

235

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

44

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

64

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

64

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2