Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячно)

Архів за 2020 рік

 

Кількість померлих за причинами смерті
у січні 2021 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

1732

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

17

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

11

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

6

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

164

з них злоякісні

C00–C97

160

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного
механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування
та порушення обміну речовин

E00–E89

6

з них цукровий діабет

E10–E14

5

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

4

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

18

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

979

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

15

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

7

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

336

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

132

з них грип і пневмонія

J10–J18

127

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

79

з них алкогольна хвороба печінки

K70

1

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

2

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00–M99

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

9

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий \
період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

8

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації
та хромосомні аномалії

Q00–Q99

1

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від
норми, що виявлені при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

127

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

83

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

12

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та
полум'я

X00–X09

5

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

10

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

9

навмисне самоушкодження

X60–X84

23

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

5

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

103

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

103

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2