Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячно)

Архів за 2020 рік

 

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січнісерпні  2020 року

 

Коди причин
смерті за
МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

10490

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

158

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

89

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

55

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1416

з них злоякісні

C00–C97

1388

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів
та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та
порушення обміну речовин

E00–E89

26

з них цукровий діабет

E10–E14

20

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

23

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

16

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

131

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

6378

з них

 

 

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

3013

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

36

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2419

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

189

 з них грип і пневмонія

J10–J18

136

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

424

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

12

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

15

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00–M99

6

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

72

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P07–P96

38

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії

Q00–Q99

17

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,
що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

967

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

617

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

63

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

44

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню
та полум'я

X00–X09

18

випадкове отруєння, спричинене  отруйними 
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

43

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

78

навмисне самоушкодження

X60–X84

190

наслідки нападу з метою убивства чи н
анесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

34

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

10

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

10

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2