Кількість померлих за причинами смерті (щомісячно)

Архів за 2020 рік | 2021 рік

  

Кількість померлих за причинами смерті
у січні
липні 2021 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

10496

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

109

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

65

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

38

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1068

з них злоякісні

C00–C97

1046

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

2

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

20

з них цукровий діабет

E10–E14

15

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

19

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

11

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

149

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

6110

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

2848

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

20

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2413

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

517

з них грип і пневмонія

J10–J18

469

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

475

з них алкогольна хвороба печінки

K70

15

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

13

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

62

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий \ період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

38

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

12

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

828

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

541

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

56

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

22

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та
полум'я

X00–X09

22

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

34

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

52

навмисне самоушкодження

X60–X84

163

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

26

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

529

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

527

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

2