Методологічні пояснення

 

Методологічні пояснення

     

Дошкільні навчальні заклади – це ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами розраховується як відношення  загальної чисельності вихованців дошкільних навчальних закладів до загальної чисельності дітей у віці 1–6 років (без дітей, що навчаються у перших класах, організованих у школах), помножене на 100.
Загальноосвітні навчальні заклади – це школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, школи соціальної реабілітації, спеціальні школи (школи-інтернати), а також вечірні (змінні) школи.
Загальноосвітні навчальні заклади – першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.
Професійно-технічні навчальні заклади – навчальні заклади для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії).
Вищі навчальні заклади –  це університети, академії, інститути, консерваторії, колелжі, технікуми, училища тощо.
Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акреди-тації: І – технікуми, училища, ІІ – коледжі та інші прирівняні до них заклади, ІІІ і ІV – академії, університети, інститути, консерваторії.
Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
-молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі  навчальні заклади І рівня акредитації;
-бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади  ІІ – ІV рівнів акредитації;
-спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади ІІІ і ІV рівнів акредитаціі.
Розподіл вищих навчальних закладів за рівнями акредитації з 2016/17 навчального року не передбачено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2017 №1556-VІІ.