Заклади вищої освіти (1995/96-2019/20 рр.)

Заклади вищої освіти

(на початок навчального року)

 

Кількість ЗВО,
од.

Кількість студентів у ЗВО,
тис. осіб

Кількість осіб, прийнятих
на навчання до ЗВО3,
тис. осіб

коледжі,
технікуми,
училища1

університети,
академії,
інститути2

коледжі,
технікуми,
училища1

університети,
академії,
інститути2

коледжі,
технікуми,
училища1

університети,
академії,
інститути2

1995/96

21

7

14,9

17,0

4,8

3,5

1996/97

21

7

14,8

18,2

4,8

3,6

1997/98

19

7

10,4

20,1

4,3

4,9

1998/99

17

9

12,7

22,2

3,9

5,2

1999/00

17

9

12,8

23,2

4,5

5,6

2000/01

18

11

14,3

25,2

5,2

6,1

2001/02

21

7

16,2

26,4

5,6

6,1

2002/03

20

10

16,9

28,7

5,4

6,9

2003/04

20

11

17,3

30,1

5,3

6,4

2004/05

15

6

15,5

28,7

4,5

11,7

2005/06

15

6

15,0

29,7

4,4

11,3

2006/07

14

8

13,5

31,5

3,9

6,5

2007/08

14

8

12,9

30,3

3,9

6,2

2008/09

13

8

9,9

31,9

2,8

5,4

2009/10

13

8

9,5

29,9

2,6

5,1

2010/11

13

8

10,0

28,5

3,4

5,4

2011/12

12

7

7,8

24,7

2,2

4,5

2012/13

11

7

6,4

23,9

2,2

4,6

2013/14

11

7

6,3

23,2

2,0

4,7

2014/15

11

7

5,9

21,4

1,8

4,2

2015/16

12

8

6,7

20,5

1,9

3,9

2016/17

12

8

6,5

20,7

1,9

3,6

2017/18

12

9

6,4

20,3

1,8

4,2

2018/19

12

9

6,0

20,1

1,6

3,7

2019/20

12

9

5,4

19,4

1,4

3,0

 

 

Кількість осіб, випущених із
ЗВО4, тис. осіб

Кількість
аспірантів, осіб5

Кількість
докторантів, осіб5

коледжі,
технікуми,
училища1

університети,
академії,
інститути2

1995

5,1

2,7

237

1996

4,1

2,9

266

1997

3,8

3,0

283

5

1998

3,5

4,3

304

13

1999

3,7

4,0

300

15

2000

3,7

4,2

303

16

2001

3,7

4,8

293

15

2002

3,7

7,7

289

12

2003

4,2

9,8

292

11

2004

4,4

5,4

290

13

2005

4,1

7,4

312

15

2006

3,9

8,5

312

17

2007

3,5

8,6

318

11

2008

2,9

9,7

317

9

2009

2,8

9,9

335

10

2010

2,7

9,2

325

9

2011

1,9

8,2

343

14

2012

1,7

6,9

326

15

2013

1,8

6,4

309

19

2014

1,8

6,8

319

25

2015

2,1

5,8

324

25

2016

2,0

5,2

391

29

2017

1,7

6,0

364

30

2018

1,7

6,1

331

21

2019

1,76

6,36

346

15

1 До 2016/17 навчального року – вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації.
2 До 2016/17 навчального року – вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації.
3 Особи, уперше прийняті до ЗВО (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)).
4 Випущено фахівців (без урахування осіб, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)).
5 На кінець 1990,1991,..., 2019 року.
6 На початок 2019/20 навчального року.