Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячно)

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січні  2020 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

1531

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні
хвороби

A00–B99

30

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

17

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ)

B20–B24

11

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

174

з них злоякісні

C00–C97

169

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних
органів та окремі порушення із залученням
імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади
харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

1

з них цукровий діабет

E10–E14

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

5

з них розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання алкоголю

F10

4

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

18

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

942

з них

 

 

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

451

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

9

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

363

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

31

 з них грип і пневмонія

J10–J18

22

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

61

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

2

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної
клітковини

L00–L98

1

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової
системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

13

Клас ХV. Вагітність, пологи та
післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P07–P96

5

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

1

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та
відхилення від норми, що виявлені при
клінічних і лабораторних дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

152

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

92

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

9

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

2

нещасні випадки, спричинені дією диму,
вогню та полум'я

X00–X09

5

випадкове отруєння, спричинене  
отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

7

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

22

навмисне самоушкодження

X60–X84

15

наслідки нападу з метою убивства чи
нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

5