Житловий фонд (1995-2020рр.)

Житловий фонд

 

Загальна площа,
млн.м2

У середньому
на одну особу, м2

Кількість квартир,
тис.

1995

23,1

18,3

х

1996

23,4

17,4

435,3

1997

24,0

19,3

447,4

1998

24,2

19,6

448,2

19991

х

х

х

2000

24,4

20,2

450,8

2001

24,42

20,6

449,0

2002

24,5

20,8

451,4

2003

24,3

20,9

445,5

2004

24,43

21,1

445,2

2005

24,4

21,4

446,03

2006

24,3

21,5

442,9

2007

24,6

21,9

447,6

2008

24,8

22,4

449,7

2009

25,5

23,1

461,3

2010

25,9

23,5

468,6

2011

25,5

23,2

459,4

2012

25,5

23,4

459,1

2013

25,5

23,4

457,7

2014

25,4

23,9

456,3

2015

25,5

24,0

455,4

2016

25,1

24,1

454,6

2017

25,0

23,9

447,4

2018

26,0

25,1

465,5

2019

26,6

25,9

474,1

20204

26,7

 26,3

 476,7

1 Розробка звітності за 1999 рік не здійснювалась.
2 Починаючи з 2001 року загальна площа визначається з урахуванням літніх приміщень із встановленими знижувальними коефіцієнтами.
3 Починаючи з 2004 року до загальної площі житлового фонду та з 2005 року до кількості квартир уключено дані підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
4 Різниця у показниках за 2020 рік, у порівнянні з попередніми звітними періодами, пов’язана зі змінами у методології проведення державного статистичного спостереження, у зв’язку з чим не звітували одиниці із середньою кількістю працівників менше 10 осіб.