Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2018 рр.)

Архів за 2005-2013 роки

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Розподіл населення (%)за рівнем
середньодушових еквівалентних
загальних доходів у місяць, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1920,0

86,5

78,6

70,7

74,0

55,3

42,1

29,4

11,5

6,9

1920,1–2280,02

13,5

21,4

12,9

11,2

17,7

24,1

16,7

10,4

5,4

2280,1–2640,0

3,9

5,5

10,7

16,8

9,8

15,6

7,5

2640,1–3000,0

8,9

2,9

6,9

7,1

11,9

8,1

14,0

3000,1–3360,0

1,2

3,6

3,7

3,4

9,8

7,5

12,1

3360,1–3720,0

0,4

0,7

2,2

2,8

7,8

14,8

10,4

3720,1–4080,02

2,0

2,1

3,5

3,7

14,6

10,6

15,2

4080,1–4440,0

4,7

8,1

4440,1–4800,0

4,1

1,6

4800,1–5160,0

4,4

5,8

понад 5160,0

8,3

13,0

1 Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.
2 У 2010 та 2011рр. – понад 1920 грн, у 2012 - 2016рр. - понад 3720 грн.