Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2019 рр.)

Архів за 2005-2013 роки

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3000,0

100,0

100,0

96,4

93,6

90,6

90,1

67,8

45,6

33,8

21,9

3000,1–4000,02

3,6

6,4

9,4

9,9

32,2

32,9

37,7

28,6

4000,1–5000,03

13,2

15,5

20,1

5000,1–6000,04

8,3

13,0

9,5

6000,1–7000,0

8,8

7000,1–8000,0

5,1

8000,1–9000,0

2,0

9000,1–10000,0

1,7

10000,1–11000,0

1,2

11000,1–12000,0

0,2

понад 12000,0

0,9

1 Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010 рік з урахуванням шкали еквівалентності.
2У 2012 -  2018рр. – 3000,1 - 4080,0 грн
3 у 2017 - 2018рр. – 4080,1 - 5160,0 грн
4 у 2017 - 2018рр. –  понад 5160,0 грн