Диференціація життєвого рівня населення (2010-2017 рр.)

Архів за 1999-2013 роки

Диференціація життєвого рівня населення1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Чисельність населення із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами у
місяць,  законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. осіб

232,8

104,7

167,8

171,6

177,1

95,3

52,8

34,6

у відсотках до загальної чисельності
населення

21,7

9,8

15,8

16,2

16,8

9,0

5,0

3,3

Чисельність населення із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами у
місяць, нижчими фактичного прожиткового
мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. осіб

590,8

471,7

у відсотках до загальної чисельності
населення

55,9

45,0

Довідково:

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічний розмір законодавчо
встановленого прожиткового мінімуму
(у середньому на одну особу в місяць, грн.)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

1388,1

1603,7

середньорічний розмір фактичного
прожиткового мінімуму (у середньому на одну
особу в місяць, грн.)

2642,4

2941,5

Децильний коефіцієнт диференціації
загальних доходів населення, разів

3,1

2,7

2,7

2,6

2,8

2,4

2,9

2,7

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних
доходах), разів

5,1

4,1

3,8

4,0

3,1

3,3

4,3

4,2

1 Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.