Диференціація життєвого рівня населення (2010-2018 рр.)

Архів за 1999-2013 роки

Диференціація життєвого рівня населення1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Чисельність населення із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами у місяць,
 законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. осіб

232,8

104,7

167,8

171,6

177,1

95,3

52,8

34,6

27,1

у відсотках до загальної чисельності населення

21,7

9,8

15,8

16,2

16,8

9,0

5,0

3,3

2,6

Чисельність населення із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами у місяць,
нижчими фактичного прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. осіб

590,8

471,7

442,5

у відсотках до загальної чисельності населення

55,9

45,0

42,5

Довідково:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічний розмір законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму
(у середньому на одну особу в місяць, грн.)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

1388,1

1603,7

1744,8

середньорічний розмір фактичного прожиткового
мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.)

2642,4

2941,5

3262,7

Децильний коефіцієнт диференціації загальних
доходів населення, разів

3,1

2,7

2,7

2,6

2,8

2,4

2,9

2,7

2,5

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах),
 разів

5,1

4,1

3,8

4,0

3,1

3,3

4,3

4,2

4,2

1 Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.