Новини травень 2018 року

17 травня - День вишиванки

31.05.2018
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2017 роки)
Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році (остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році (остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2018 року (остаточні дані)
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2018 року
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 січня 2018 року (остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у 2017 році (остаточні дані)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2018 року
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2018 року
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за січень-квітень 2018 року
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах за 1 квартал 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Житлове будівництво у Херсонській області у січні
–березні 2018 року
Вийшов з друку
Статистичний бюлетень №2 "Соціально-економічне становище районів області за січень-квітень 2018 року"
Статистичний бюлетень "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області у січні-березні 2018 року"
Статистичний бюлетень "Прийняття в експлуатацію житла у Херсонській області за січень-березень 2018 року"

30.05.2018
Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2018 року
Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2018 року (за період з початку року)
Індекси будівельної продукції за видами за січень-квітень 2018 року
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень-квітень 2018 року
Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-квітень 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Заробітна плата Херсонської області у квітні 2018 року

Вийшов з друку
Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-квітень 2018 року"
Зведена доповідь "Про соціально-економічне становище Херсонської області за січень-квітень 2018 року"

29.05.2018

Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-квітень 2018 року
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році
Запаси палива на 1 травня 2018 року
Використання палива за квітень 2018 року
Терміни подання основних форм статистичної та фінансової звітності у червні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Капітальні інвестиції у Херсонській області у січні–березні 2018 року
Діяльність підприємств сфери послуг у Херсонській області в І кварталі 2018 року
Заборгованість із виплати заробітної плати у Херсонській області на 1 травня 2018 року

Вийшов з друку
Статистичний бюлетень "
Діяльність підприємств сфери послуг в Олешківському районі за 1 квартал 2018 року"
Статистичний бюлетень "Утворення та поводження з відходами у 2017 році"

25.05.2018
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2017 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2017 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів ( 2000-2017 роки)

Виробництво промислової продукції за видами у січні–квітні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у Херсонській області у квітні 2018 року

24.05.2018
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2018 року
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2018 року та середня чисельність у січні-березні 2018 року
Природний рух населення у січні-березні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Промислове виробництво у Херсонській області у січні–квітні 2018 року
Виконання будівельних робіт січні–квітні 2018 року

23.05.2018
Роздрібний товарооборот у січні–квітні 2018 року
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за січень-квітень 2018 року
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2017 роки)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах,що займаються їхнім зберіганням та переробкою на 1 травня 2018 року
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні–квітні 2018 року
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні–квітні 2018 року
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 квітня 2018 року
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку за І квартал 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Про надання населенню Херсонської області субсидій у квітні 2018 року
Підсумки роботи транспорту Херсонської області у січні–квітні 2018 року

Вийшов з друку
Статистичний бюлетень "Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Херсонської області за січень-квітень 2018 року"

22.05.2018
Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами у січні–березні 2018 року
Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–березні 2018 року
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2018 року
Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень-березень 2018 року
Заклади культури та мистецтва (1995-2017рр.)
Методологічні пояснення (Культура)

21.05.2018
Основні показники роздрібної торгівлі за 2017 рік (періодичність – річна)
Кількість усиновлених дітей (2000-2017рр.)
Методологічні пояснення (Соціальний захист)

Підготовлено експрес-випуск
Демографічна ситуація в Херсонській області у січні–березні 2018 року
Розподіл працівників Херсонської області за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2018 року

18.05.2018
Вийшов з друку

Статистичний бюлетень "Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Херсонської області"

17.05.2018
Тваринництво (1995–2017 роки)

Підготовлено експрес-випуск
Індекс сільськогосподарської продукції у січні-квітні 2018 року
Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі Херсонської області на 1 січня 2018 року

16.05.2018
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2018 році
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 травня 2018 року
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 травня 2018 року
Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні-квітні 2018 року
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у січні–квітні 2018 року
Виробництво основних сільськогосподарських культур за 2017 рік
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій у квітні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Зовнішня торгівля товарами Херсонської області у січні–березні 2018 року
Зовнішня торгівля послугами у І кварталі 2018 року

15.05.2018
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000-2017 рр.)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2017 рр.)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2017 рр.)
Методологічні пояснення (Транспорт)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2017 рік
Вийшов з друку

Статистичний бюлетень “Інноваційна діяльність промислових підприємств Херсонської області у 2017 році”

14.05.2018
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск
Індекси споживчих цін у Херсонській області у квітні 2018 року
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2017 рік

11.05.2018
Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2017 роки
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2017 роки
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2017 роки
Туристичні потоки (2000-2017рр.)
Колективні засоби розміщування (2011-2017рр.)
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017рр.)
Методологічні пояснення (Туризм)

10.05.2018
Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2017рр.)
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000 - 2017рр)
Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2017рр.)

Методологічні пояснення (Наука, технології та інновації)

Вийшов з друку
Статистичний бюлетень "Оплата населенням області житлово-комунальних послуг за січень-березень 2018 року"
Статистичний бюлетень "Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2017 році"

07.05.2018
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2018 року

05.05.2018
Вийшов з друку
Експрес-бюлетень «Стан виплати, кількість та заробітна плата штатних працівників у березні 2018 року»

04.05.2018
Доходи населення по регіонах України (2002-2017)

Підготовлено експрес-випуск
Доходи та витрати населення по регіонах у 2017 році
Про оплату населенням Херсонської області житлово-комунальних послуг у березні 2018 року

03.05.2018
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2018 року
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у березні 2018 року
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2018 року
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у березні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск
Заборгованість із виплати заробітної плати у Херсонській області на 1 квітня 2018 року
Заробітна плата Херсонської області у березні 2018 року

02.05.2018 
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень-березень 2018 року
Індекси будівельної продукції за видами за січень-березень 2018 року
Звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", які надійшли до Головного управління статистики у Херсонській області у квітні 2018 року

Вийшов з друку
Статистичний бюлетень №2 "Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-березень 2018 року"