Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у січні-лютому 2023 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у січні-лютому 2023 року

 

Експорт

Імпорт

вартість,
тис.дол.
США

у % до
січня-
лютого
2022р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

вартість,
тис.дол.
США

у % до
січня-
лютого
2022р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

Усього

8508,9

25,7

100,0

11029,1

60,7

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного
походження

45,5

15,9

0,5

1968,1

-

17,8

II. Продукти рослинного походження

3990,9

38,3

47,0

51,1

11,6

0,5

III. Жири та олії тваринного або
рослинного походження

1365,5

24,1

16,0

-

-

-

IV. Готові харчові продукти

1973,7

21,7

23,2

686,8

43,2

6,2

V. Мiнеральнпродукти

-

-

-

863,4

1253,0

7,9

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з
нею галузей промисловості

80,0

61,7

0,9

965,0

98,3

8,7

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та
вироби з них

120,5

55,0

1,4

868,2

32,6

7,9

IX. Деревина і вироби з деревини

31,6

1,6

0,4

1,3

0,1

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні
вироби

87,3

19,8

1,0

708,6

60,1

6,4

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

0,7

25,6

0,0

30,0

8,8

0,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби з
них

76,1

2,2

0,9

597,6

96,2

5,4

XVI. Машини, обладнання та
механізми; електротехнічне
обладнання

686,9

104,1

8,1

3498,3

60,3

31,7

XVII. Засоби наземного транспорту,
літальні апарати, плавучі засоби

30,0

20,6

0,4

717,7

31,0

6,5

XVIII. Прилади та апарати оптичнi,
фотографічні

3,4

7,3

0,0

13,9

22,4

0,1

XX. Рiзнпромислові товари

16,8

48,0

0,2

39,0

7,7

0,4