Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у січні 2023 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у січні 2023 року

 

Експорт

Імпорт

вартість,
тис.дол.
США

у % до
січня 2022р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

вартість,
тис.дол.
США

у % до
січня 2022р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

Усього

2925,4

14,4

100,0

1788,2

19,8

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного
походження

28,1

11,0

1,0

-

-

-

II. Продукти рослинного походження

1421,7

20,8

48,7

-

-

-

III. Жири та олії тваринного або
рослинного походження

34,6

1,0

1,2

-

-

-

IV. Готові харчові продукти

1138,3

20,9

38,9

-

-

-

V. Мiнеральнпродукти

-

-

-

3,5

17,6

0,2

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею
галузей промисловості

24,3

23,8

0,8

238,9

128,2

13,4

VII. Полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них

-

-

-

163,1

10,0

9,1

IX. Деревина і вироби з деревини

18,9

2,1

0,6

-

-

-

ХI. Текстильні  матеріали та
текстильні вироби

4,3

1,6

0,1

-

-

-

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

0,7

-

0,0

4,0

2,1

0,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

XVI. Машиниобладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

234,2

87,6

8,0

1229,0

41,3

68,7

XVII. Засоби наземного транспорту,
літальні апарати, плавучіз асоби

-

-

-

146,8

10,8

8,2

XVIII. Прилади та апарати оптичнi,
фотографічні

3,4

1160,3

0,1

-

-

-

XX. Рiзн промислові товари

16,9

48,0

0,6

2,9

1,2

0,2