Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у 2022 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у 2022 році

 

Експорт

Імпорт

вартість,
тис.дол.
США

у % до
2021р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

вартість,
тис.дол.
США

у % до
2021р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

Усього

56990,5

13,8

100,0

36979,8

13,8

100,0

I. Живі тварини; продукти
тваринного походження

299,6

4,1

0,5

-

-

-

II. Продукти рослинного
походження

25837,3

22,0

45,3

539,4

12,5

1,4

III. Жири та олії тваринного
або рослинного походження

10933,9

33,0

19,2

-

-

-

IV. Готові харчові продукти

9950,2

15,9

17,5

1664,2

5,1

4,5

V. Мiнеральнi продукти

7,6

2,5

0,0

591,9

4,9

1,6

VI. Продукцiя хiмiчної та
пов'язаних з нею галузей промисловості

398,9

31,9

0,7

2719,2

11,8

7,4

VII. Полімерні матеріали, пластмаси
та вироби з них

287,7

3,8

0,5

4973,0

12,4

13,4

VIII. Шкури необроблені, шкірав
ичищена

211,9

2,5

0,4

13,5

9,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

2161,9

12,3

3,8

1376,4

10,4

3,7

X. Маса з деревини або iнших
волокнистих целюлозних матеріалів

332,9

8,3

0,6

172,5

0,6

0,5

ХI. Текстильні матеріали та текстильні
вироби

518,0

5,4

0,9

2674,3

28,1

7,2

XII. Взуття, головні убори, парасольки

0,0

-

0,0

87,8

11,3

0,2

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

5,9

5,5

0,0

477,9

13,0

1,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

4133,2

4,5

7,3

937,3

6,1

2,7

XVI. Машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

1444,0

9,9

2,5

12561,4

23,6

33,9

XVII. Засоби наземного транспорту,
літальні апарати, плавучі засоби

293,4

0,8

0,5

6948,8

47,6

18,8

XVIII. Прилади та апарати оптичнi,
фотографічні

112,0

45,4

0,2

343,4

35,3

0,9

XX. Рiзнi  промислові товари

41,3

17,1

0,1

804,5

15,0

2,2

Різне

20,8

5,6

0,0

-

-

-