Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2021 року

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у березні 2021 року

 

Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу,
встановленого на
березень, тис.
осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до 6000,00
грн

від 6000,01
до 7000,00
грн

від 7000,01
до
8000,00
грн

від 8000,01
до
10000,00
грн

від
10000,01
до
12000,00
грн

від
12000,01
до
15000,00
грн

від
15000,01
до
20000,00
грн

від 20000,01
до
25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

120971

17,8

21,1

8,8

13,0

9,8

10,3

10,2

4,6

4,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

15188

23,9

27,9

11,5

13,0

7,6

6,7

4,8

2,0

2,6

Промисловість

20729

15,0

15,0

8,1

13,0

11,4

12,0

9,9

6,2

9,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

166

16,9

27,1

10,9

6,0

4,2

9,6

10,2

11,5

3,6

Переробна промисловість

12154

20,6

20,4

10,2

15,1

9,5

9,6

6,6

3,0

5,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5207

3,7

3,7

2,8

7,8

15,1

14,7

15,5

14,3

22,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3202

12,0

11,9

8,6

14,6

12,8

17,1

13,1

4,6

5,3

Будівництво

1649

14,5

26,6

12,2

16,4

11,9

7,7

5,5

2,5

2,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5713

27,9

42,2

9,7

8,4

3,8

3,2

1,9

1,1

1,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5219

19,8

27,3

10,4

14,2

8,8

7,9

6,5

2,5

2,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

521

39,3

38,8

7,1

7,4

2,9

1,9

1,2

0,8

0,6

Інформація та телекомунікації

771

7,9

9,7

11,3

28,8

16,7

11,5

6,7

4,2

3,2

Фінансова та страхова діяльність

59

22,0

40,7

1,7

1,7

3,4

6,8

1,7

3,4

18,6

Операції з нерухомим майном

604

23,7

23,2

9,8

18,2

11,6

6,6

4,6

1,5

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

4305

16,5

19,8

12,2

15,3

9,5

11,8

10,8

2,6

1,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1102

28,3

36,2

13,7

10,4

4,7

3,9

1,7

0,8

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

27198

13,7

19,2

7,0

13,3

10,2

12,5

14,0

6,1

4,0

Освіта

16633

18,8

22,1

6,1

11,2

8,6

11,1

14,1

5,3

2,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

18607

14,7

14,9

10,5

14,9

12,4

11,1

11,2

5,1

5,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2476

33,2

18,8

9,0

14,1

9,7

6,5

5,8

2,0

0,9

Надання інших видів послуг

197

26,4

36,0

6,1

5,1

5,1

9,1

5,1

3,0

4,1

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.