Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 липня 2021 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 липня 2021 року

 

Усього

Усього

29768

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2594

 приватне підприємство

5879

 державне підприємство

71

 комунальне підприємство

577

 дочірнє підприємство

285

 іноземне підприємство

1

 підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

60

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

254

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

17

   приватне акціонерне товариство

133

 товариство з обмеженою відповідальністю

9997

 товариство з додатковою відповідальністю

24

 повне товариство

37

 командитне товариство

9

 кооперативи

612

   з них

 

   виробничий

53

   обслуговуючий

362

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

25

   сільськогосподарський обслуговуючий

66

 органи державної влади, організації (установи, заклади)

2993

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

369

   комунальна організація (установа, заклад)

1798

   приватна організація (установа, заклад)

24

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)

49

 асоціація

59

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

14

 інші об’єднання юридичних осіб

31

 товарна біржна

22

 кредитна спілка

18

 споживче товариство

99

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

497

 громадська організація

2089

громадська спілка

44

 релігійна організація

636

 профспілка, об’єднання профспілки

611

 творча спілка (інша професійна організація)  

7

 благодійна організація

361

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1400

 орган самоорганізації населення

33

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1482

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1418

 представництво

64