Кількість померлих за причинами смерті у січні–листопаді 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті у січнілистопаді 2021 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

18427

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

149

з них

   

туберкульоз

A15–A19

87

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

53

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1758

з них злоякісні

C00–C97

1719

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі
порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

7

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та
порушення обміну речовин

E00–E89

30

з них цукровий діабет

E10–E14

22

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

27

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання
алкоголю

F10

15

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

217

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9901

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4623

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

36

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

3849

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

1369

з них грип і пневмонія

J10–J18

1291

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

781

з них алкогольна хвороба печінки

K70

26

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

25

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00–M99

5

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

90

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

60

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії

Q00–Q99

26

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,
що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1417

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

834

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

93

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

44

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

29

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами
(крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

55

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

77

навмисне самоушкодження

X60–X84

248

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

42

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

  1729

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1667

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

62