Кількість померлих за причинами смерті у січні–червень 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті у січнічервень 2021 року

 

Коди причин
смерті за
МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

9141

Клас I. Деякі інфекційні та
паразитарні хвороби

A00–B99

93

з них

   

туберкульоз

A15–A19

55

xвороба, зумовлена вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

33

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

903

з них злоякісні

C00–C97

884

Клас ІІІ. Хвороби крові й
кровотворних органів та окремі
порушення із залученням імунного
механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби,
розлади харчування та порушення
обміну речовин

E00–E89

19

з них цукровий діабет

E10–E14

14

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

18

з них розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання алкоголю

F10

10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

131

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

5297

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

2467

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

18

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2108

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

491

з них грип і пневмонія

J10–J18

449

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

408

з них алкогольна хвороба печінки

K70

11

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та
підшкірної клітковини

L00–L98

9

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової
системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої
системи

N00–N98

51

Клас ХV. Вагітність, пологи та
післяпологовий \ період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що
виникають у перинатальному періоді

P00–P96

30

Клас ХVІІ. Природжені вади
розвитку, деформації та хромосомні
аномалії

Q00–Q99

8

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та
відхилення від норми, що виявлені
при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в
інших рубриках

R00–R99

722

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

456

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

43

випадкове утоплення та занурення
у воду

W65–W74

14

нещасні випадки, спричинені дією
диму, вогню та полум'я

X00–X09

22

випадкове отруєння, спричинене
отруйними речовинами (крім
алкоголю)

X40–X44, X46–X49

33

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

45

навмисне самоушкодження

X60–X84

134

наслідки нападу з метою убивства
чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

23

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

501

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

499

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

2