Кількість померлих за причинами смерті у січні–травні 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті
у січні
травні 2021 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

7877

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

81

з них

   

туберкульоз

A15–A19

49

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ)

B20–B24

27

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

756

з них злоякісні

C00–C97

738

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного
механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування
та порушення обміну речовин

E00–E89

18

з них цукровий діабет

E10–E14

13

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

16

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

8

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

108

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

4566

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

2133

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

16

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1808

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

443

з них грип і пневмонія

J10–J18

410

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

346

з них алкогольна хвороба печінки

K70

8

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00–M99

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

42

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий \
період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P00–P96

24

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації
та хромосомні аномалії

Q00–Q99

8

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від
норми, що виявлені при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

623

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

376

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

33

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

7

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та
полум'я

X00–X09

20

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

29

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

43

навмисне самоушкодження

X60–X84

105

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

18

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

463

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

461

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

2