Кількість померлих за причинами смерті у січні–лютому 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті
у січні
лютому 2021 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

3128

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

26

з них

   

туберкульоз

A15–A19

15

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

10

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

294

з них злоякісні

C00–C97

289

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного
механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування
та порушення обміну речовин

E00–E89

7

з них цукровий діабет

E10–E14

6

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

8

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

2

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

41

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1821

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

867

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

10

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

683

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

186

з них грип і пневмонія

J10–J18

174

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

152

з них алкогольна хвороба печінки

K70

3

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

4

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

M00–M99

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

14

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий \
період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

12

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації
та хромосомні аномалії

Q00–Q99

2

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від
норми, що виявлені при клінічних і лабораторних
дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

252

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

170

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

17

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

3

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та
полум'я

X00–X09

14

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

13

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

20

навмисне самоушкодження

X60–X84

44

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення
ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

6

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

139

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

139

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2