Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-лютий 2021 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
cічень–
лютий  2021

Темпи зростання (зиження) , у %

лютий 2021 до

Січень–
лютий 2021
до
січня–
лютого
2020

довідково:
Січень–
лютий
2020 до
січня–
лютого
2019

січня
2021

лютого
2020

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

99711

86,12

120,53

120,51

115,91

  реальна, %

х

84,42

111,63

111,61

113,41

Заборгованість із виплати
заробітної плати - усього,  млн.грн4

35,3

154,2

457,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,8

108,8

102,85

99,85

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

3291,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

112,3

82,9

79,8

121,7

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

88,2

96,2

Обсяг виробленої будівельної
продукції, тис.грн

102,7

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції
(попередні дані)

х

х

х

77,2

130,6

Експорт товарів, млн.дол.США

18,71

х

х

68,03

106,46

Імпорт товарів, млн.дол.США

13,21

х

х

33,73

143,76

Сальдо (+, -)

5,51

х

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм7

122,1

137,2

96,7

86,2

75,0

Пасажирообіг, млн.пас.км

86,9

105,9

55,1

52,3

97,6

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

4028,2

97,1

105,0

102,5

111,8

1 Дані за січень.
2 Січень 2021р. до грудня 2020р.
3 Січень 2021р. до січня 2020р.
4 Станом на 1 лютого.
5 Лютий до грудня попереднього року.
6 Січень 2020р. до січня 2019р.