Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень­–липень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень­–липень 2021 року

(відсотків)

 

Код за 
КВЕД-
2010

липень
2021 до
червня
2021

липень
2021 до
липня
2020

січень–
липень 2021
до січня–
липня 2020

Промисловість

B+C+D

93,5

93,7

87,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

81,4

88,4

78,1

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

124,7

80,1

94,2

  Переробна промисловість

С

81,1

88,5

78,0

  з неї

 

     

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

10-12

58,8

75,5

64,6

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,0

66,6

60,7

   виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

104,2

94,1

103,3

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

126,4

83,4

102,6

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
   фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,6

100,4

97,6

   металургійне виробництво, виробництво готових  
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

92,4

124,1

131,0

   машинобудування

26-30

99,1

95,7

103,9

 Постачання електроенергії, газу, пари та 
 кондиційованого повітря

D

109,9

99,7

103,9