Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2021 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД- 2010

червень 2021 до травня 2021

червень 2021 до червня 2020

січень– червень 2021 до січня– червня 2020

Промисловість

B+C+D

111,0

93,3

86,5

 Добувна та переробна промисловість

B+C

124,0

86,9

76,7

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

79,6

56,4

98,8

  Переробна промисловість

С

124,5

87,2

76,6

  з неї

 

     

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

10-12

133,0

73,1

63,7

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,9

42,6

59,8

   виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та  
   поліграфічна діяльність 

16-18

105,7

100,2

105,3

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

129,7

89,3

108,7

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
   фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої  
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,3

89,8

96,8

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих
   виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125,4

127,7

132,3

   машинобудування

26-30

130,3

135,6

104,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та 
   кондиційованого повітря

D

97,3

103,7

104,7