Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2021 року

(відсотків)

 

Код за  
КВЕД- 2010

травень
2021 до
квітня 2021

травень
2021 до
травня 2020

січень–травень 2021 до січня– травня 2020

Промисловість

B+C+D

89,6

85,7

85,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

79,9

70,4

74,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113,6

88,1

123,7

 Переробна промисловість

С

79,7

70,3

74,7

 з неї

 

     

  виробництво харчових продуктів, напоїв і     тютюнових виробів

10-12

71,6

48,4

62,2

  текстильне виробництво, виробництво одягу,    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

81,4

49,7

65,8

  виготовлення виробів з деревини, виробництво   паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

103,2

111,3

106,9

  виробництво коксу та продуктів    нафтоперероблення

19

  виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

57,0

72,7

114,6

  виробництво основних фармацевтичних продуктів   і фармацевтичних препаратів

21

190,1

55,5

53,2

  виробництво гумових і пластмасових виробів,   іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

89,8

94,8

98,8

  металургійне виробництво, виробництво готових    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93,9

146,1

133,5

  машинобудування

26-30

76,7

146,8

99,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,9

111,3

104,9