Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень­–березень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень­–березень 2021 року

(відсотків)

 

Код за    КВЕД- 2010

березень 2021 до лютого 2021

березень 2021 до березня 2020

січень– березень 2021 до січня– березня 2020

Промисловість

B+C+D

116,8

92,5

83,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

109,8

84,0

73,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

219,3

152,6

211,4

 Переробна промисловість

С

109,5

83,8

73,3

  з неї

 

     

   виробництво харчових продуктів, напоїв і
   тютюнових виробів

10-12

100,9

70,9

66,2

   текстильне виробництво, виробництво     
   одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
   матеріалів

13-15

106,5

56,4

67,2

   виготовлення виробів з деревини,
   виробництво    паперу та поліграфічна
   діяльність 

16-18

110,5

102,3

98,1

   виробництво коксу та продуктів
   нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної
   продукції

20

131,1

119,0

104,5

   виробництво основних фармацевтичних
   продуктів і фармацевтичних препаратів

21

70,7

50,6

61,7

   виробництво гумових і пластмасових   
   виробів, іншої неметалевої мінеральної
   продукції

22, 23

133,1

107,7

93,9

   металургійне виробництво, виробництво
   готових    металевих виробів, крім машин і 
   устатковання

24, 25

117,1

154,2

128,0

   машинобудування

26-30

128,3

113,2

80,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

128,1

107,4

105,5