Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2021 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень
2021 до
грудня
2020

Січень
2021 до
січня
2020

Промисловість

B+C+D

73,1

76,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

61,4

64,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

9,0

-Переробна промисловість

С

62,2

64,1

з неї

 

   

   виробництво харчових продуктів, напоїв і 
   тютюнових виробів

10-12

68,3

61,1

   текстильне виробництво, виробництво
   одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
   матеріалів

13-15

30,6

53,6

   виготовлення виробів з деревини,
   виробництво паперу та поліграфічна 
   діяльність 

16-18

57,6

91,2

   виробництво коксу та продуктів
   нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної
   продукції

20

32,9

50,2

   виробництво основних фармацевтичних
   продуктів і фармацевтичних препаратів

21

92,9

60,2

   виробництво гумових і пластмасових 
   виробів, іншої неметалевої мінеральної
   продукції

22, 23

23,9

53,0

   металургійне виробництво, виробництво
   готових металевих виробів, крім машин і
   устатковання

24, 25

54,2

104,6

   машинобудування

26-30

68,5

66,9

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

100,2

105,7