Використання палива за березень 2021 року

Використання палива

 

За березень
2021р.

Приріст, зниження (–) за березень 2021р. до

лютого 2021р.,
у %

березня 2020р.,
у %

Вугілля кам΄яне, тис.т

3,0

–24,3

–23,5

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т

Газ природний, млн.м3

56,3

–9,2

28,0

Бензин моторний, тис.т1

0,7

18,8

–26,1

Газойлі (паливо дизельне), тис.т1

5,0

19,3

–44,4

Мазути топкові важкі, тис.т

0,1

778,0

21,0

Пропан і бутан скраплені, тис.т1

0,3

36,3

–13,3

1 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Довідково: продано населенню через АЗС  бензину моторного 2,7 тис.т,  газойлів (палива дизельного) – 2,2  тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,3 тис.т.