Виробництво продукції тваринництва у по районах у січні–грудні 2021 року підприємствах

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1
по районах2 у січні–грудні 2021 року

 

Жива масса
сільськогосподарських
тварин, реалізованих на
забій, ц

Обсяг виробництва
(валовий надій) молока, ц

Кількість одержаних яєць
від птиці свійської, тис.шт

Херсонська область

93089

490665

495839,1

       

Бериславський

16303

к

Генічеський

12066

к

Каховський

21869

к

к

Скадовський

2051

к

Херсонський

40800

к

к

1  По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней,
та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.
2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджених наказом Мін регіону від 26.11.2020 №290 (зі змінами).
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної інформації.

Примітка.  Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде  оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у Херсонській області у травні 2022 року.