Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 січня 2022 року

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1
по районах2 на 1 січня 2022 року

 

Велика рогата худоба, голів

Свині,
голів

Птиця свійська,
тис.голів

усього

у т.ч. корови

Херсонська область

14613

6469

31305

2143,8

         

Бериславський

к

к

12459

 –

Генічеський

к

к

5211

 –

Каховський

9055

3894

8949

33,9

Скадовський

к

к

к

Херсонський

к

к

к

к

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.
2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджених наказом Мін регіону від 26.11.2020 №290 (зі змінами).
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної інформації.

Примітка.  Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде  оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у Херсонській області у травні 2022 року.