Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році за період з початку року

 Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році
(остаточні дані)

 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень- травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

121,0

121,7

115,8

112,7

108,8

107,4

107,3

105,4

104,8

105,7

104,6

104,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

116,6

118,8

113,9

109,7

106,3

106,0

105,5

102,8

102,7

103,7

103,0

102,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

21,7

30,8

41,4

51,3

58,1

60,1

60,7

59,7

60,2

73,3

Переробна промисловість

С

116,9

119,3

114,4

110,3

106,8

106,5

106,0

103,2

103,0

104,0

103,4

103,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

131,7

127,8

122,3

120,7

118,4

117,3

117,7

112,1

110,9

111,7

110,6

109,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

160,8

131,2

141,2

136,6

131,7

131,1

119,8

120,2

118,6

131,3

133,4

129,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

88,5

97,0

98,2

89,2

86,3

88,3

89,3

89,2

90,9

91,7

91,8

92,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

292,5

146,2

117,5

91,3

93,3

98,1

104,1

102,4

106,9

100,3

100,0

102,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

82,5

78,8

78,2

78,4

73,2

72,4

76,5

73,8

75,9

76,7

78,5

81,6

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,5

85,4

84,4

80,7

79,7

82,4

82,9

85,5

88,5

89,9

91,3

92,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

102,4

111,0

92,7

85,8

78,4

78,5

78,3

82,9

87,5

90,8

92,4

96,6

машинобудування

26-30

84,1

116,0

113,9

106,4

99,9

100,1

100,3

99,2

96,1

96,6

94,2

93,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

132,4

128,9

120,2

119,2

114,0

110,1

110,5

110,1

108,8

109,8

107,8

108,9

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної інформації.