Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2020 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2020 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

629486

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

18456

2,9

коштів місцевих бюджетів

84035

13,4

власних коштів підприємств та організацій

468650

74,5

кредитів банків та інших позик

15266

2,4

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

37345

5,9

інших джерел фінансування

5734

0,9