Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2020 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

629486

100

інвестиції в матеріальні активи

624110

99,1

будівлі житлові

44714

7,1

будівлі нежитлові

54113

8,6

інженерні споруди

44210

7,0

машини, обладнання та інвентар

373448

59,3

транспортні засоби

80043

12,7

земля

к

к

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

к

к

інші матеріальні активи

13528

2,1

інвестиції в нематеріальні активи

5376

0,9

з них

   

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти,  ліцензії, концесії тощо

1731

0,3

програмне забезпечення та бази даних

3340

0,5