Кількість померлих за окремими причинами смерті у 2020 році

Кількість померлих за окремими причинами смерті у 2020 році 1

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

17057

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

219

з них

   

туберкульоз

A15–A19

116

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

84

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

2089

з них злоякісні

C00–C97

2047

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

46

з них цукровий діабет

E10–E14

38

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

41

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

22

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

206

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10169

з них

   

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

4779

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

49

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

3877

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

595

 з них грип і пневмонія

J10–J18

516

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

714

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

21

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

26

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

109

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

62

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

22

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1460

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

961

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

114

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

58

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

33

випадкове отруєння, спричинене  отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

74

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

104

навмисне самоушкодження

X60–X84

266

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

54

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

323

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

323

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2

1 Дані попередні