Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–листопаді 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січнілистопаді 2020 року

 

Коди причин
смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

14809

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

207

з них

   

туберкульоз

A15–A19

113

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

78

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1915

з них злоякісні

C00–C97

1874

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

38

з них цукровий діабет

E10–E14

32

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

35

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

18

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

180

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

8903

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4163

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

45

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

3405

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

376

з них грип і пневмонія

J10–J18

308

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

629

з них алкогольна хвороба печінки

K70

19

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

25

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

99

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

51

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

21

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1292

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

871

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

105

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

57

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

26

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

66

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

94

навмисне самоушкодження

X60–X84

253

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

47

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

153

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

153

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2