Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–липні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січнілипні 2020 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

9328

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

137

з них

   

туберкульоз

A15–A19

79

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

48

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1233

з них злоякісні

C00–C97

1209

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

21

з них цукровий діабет

E10–E14

15

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

18

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

12

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

114

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

5719

з них

   

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

2721

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

32

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2156

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

171

 з них грип і пневмонія

J10–J18

122

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

372

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

10

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

14

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

5

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

69

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

33

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

15

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

853

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

548

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

51

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

38

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

18

випадкове отруєння, спричинене  отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

41

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

71

навмисне самоушкодження

X60–X84

167

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

29

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

3

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

3

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2