Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–червні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січнічервні  2020 року

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

7964

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

113

з них

   

туберкульоз

A15–A19

65

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

38

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1034

з них злоякісні

C00–C97

1011

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

18

з них цукровий діабет

E10–E14

13

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

16

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

101

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

4902

з них

   

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

2344

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

27

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1846

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

147

 з них грип і пневмонія

J10–J18

108

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

328

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

9

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

13

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

60

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

23

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

12

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

721

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

466

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

42

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

22

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

16

випадкове отруєння, спричинене  отруйними  речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

38

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

67

навмисне самоушкодження

X60–X84

139

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

27

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

3

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

3

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2