Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–травні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–травні 2020 року

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

6688

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

94

з них

   

туберкульоз

A15–A19

53

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

34

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

859

з них злоякісні

C00–C97

840

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

14

з них цукровий діабет

E10–E14

11

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

12

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

9

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

85

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

4105

з них

   

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

1968

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

25

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1560

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

134

 з них грип і пневмонія

J10–J18

99

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

283

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

7

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

9

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

52

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

17

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

12

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

612

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

392

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

34

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

13

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

15

випадкове отруєння, спричинене  отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

37

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

65

навмисне самоушкодження

X60–X84

108

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

22

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

3

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

3

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2