Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–квітні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січніквітні  2020 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

5517

Клас I. Деякі інфекційні та
паразитарні хвороби

A00–B99

75

з них

   

туберкульоз

A15–A19

44

xвороба, зумовлена вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

26

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

696

з них злоякісні

C00–C97

681

Клас ІІІ. Хвороби крові й
кровотворних органів та окремі
порушення із залученням імунного
механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби,
розлади харчування та порушення
обміну речовин

E00–E89

13

з них цукровий діабет

E10–E14

11

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

10

з них розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання алкоголю

F10

8

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

67

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

3403

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1637

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

22

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1276

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

119

з них грип і пневмонія

J10–J18

90

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

228

з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та
підшкірної клітковини

L00–L98

7

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової
системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої
системи

N00–N99

44

Клас ХV. Вагітність, пологи та
післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що
виникають у перинатальному періоді

P07–P96

13

Клас ХVІІ. Природжені вади
розвитку, деформації та хромосомні
аномалії

Q00–Q99

10

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та
відхилення від норми, що виявлені
при клінічних і лабораторних
дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

508

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

317

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

25

випадкове утоплення та занурення у
воду

W65–W74

12

нещасні випадки, спричинені дією
диму, вогню та полум'я

X00–X09

13

випадкове отруєння, спричинене
отруйними    речовинами (крім
алкоголю)

X40–X44, X46–X49

32

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

56

навмисне самоушкодження

X60–X84

74

наслідки нападу з метою убивства чи
нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

17

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

2

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

2

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2