Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–березні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті
у січніберезні  2020 року

 

Коди причин
смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

4204

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

64

з них

   

туберкульоз

A15–A19

36

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ)

B20–B24

23

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

522

з них злоякісні

C00–C97

508

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів
та окремі порушення із залученням імунного
механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади
харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

8

з них цукровий діабет

E10–E14

6

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

10

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

8

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

51

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

2561

з них

   

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

1237

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

17

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

966

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

100

 з них грип і пневмонія

J10–J18

79

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

178

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

5

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної
клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи
та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

36

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий
період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P07–P96

9

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

7

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

398

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

250

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

22

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

7

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

10

випадкове отруєння, спричинене  отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

25

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

47

навмисне самоушкодження

X60–X84

55

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

15

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2