Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–лютому2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–лютому 2020 року

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

2839

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

42

з них

   

туберкульоз

A15–A19

23

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

16

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

346

з них злоякісні

C00–C97

336

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

4

з них цукровий діабет

E10–E14

3

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

6

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

5

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

34

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1724

з них

   

 ішемічна хвороба серця

I20–I25

847

 алкогольна кардіоміопатія

I42.6

11

 цереброваскулярні хвороби

I60–I69

644

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

61

 з них грип і пневмонія

J10–J18

44

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

123

   з них алкогольна хвороба печінки

K70

4

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

22

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

9

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

2

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

285

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

173

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99

19

 випадкове утоплення та занурення у  воду

W65–W74

6

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

8

випадкове отруєння, спричинене  отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

15

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

35

навмисне самоушкодження

X60–X84

34

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

9