Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 квітня 2020 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 квітня 2020 року

 

Усього

Усього

29154

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2542

 приватне підприємство

6069

 державне підприємство

72

 комунальне підприємство

585

 дочірнє підприємство

301

 іноземне підприємство

1

 підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

270

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

22

   приватне акціонерне товариство

133

 товариство з обмеженою відповідальністю

8858

 товариство з додатковою відповідальністю

25

 повне товариство

39

 командитне товариство

10

 кооперативи

610

   з них

 

   виробничий

52

   обслуговуючий

356

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

25

   сільськогосподарський обслуговуючий

64

органи влади, організації (установи, заклади)

2908

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

348

   комунальна організація (установа, заклад)

1790

   приватна організація (установа, заклад)

24

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

49

 асоціація

61

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

14

 інші об’єднання юридичних осіб

32

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

21

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

484

 громадська організація

1999

громадська спілка

39

 релігійна організація

624

 профспілка, об’єднання профспілки

606

 творча спілка (інша професійна організація)  

7

благодійна організація

352

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1302

 орган самоорганізації населення

33

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1447

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1389

 представництво

58