Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2020 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності за  2020 рік

(відсотків)

 

Код за
ВЕД-
2010

Грудень
2020р.
до
листопада
2020р.

Грудень
2020р.
до грудня
2019р.

2020р.
до
2019р.

Промисловість

B+C+D

112,4

107,0

102,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

104,7

101,1

102,8

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

382,8

211,1

73,3

    Переробна промисловість

С

103,4

100,1

103,1

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

102,1

97,9

109,4

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

128,4

102,6

129,8

      виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,2

101,7

92,5

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,8

136,7

102,1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

69,4

165,8

81,6

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,3

113,8

92,7

      металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

132,9

144,9

96,3

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

104,9

85,5

93,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

136,2

124,5

102,8