Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–серпень 2020 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–серпень 2020 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Серпень
2020р.
до липня
2020р.

Серпень
2020р.
до серпня
2019р.

Січень–
серпень
2020р. до
січня–
серпня
2019р.

Промисловість

B+C+D

102,1

89,9

102,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

106,7

83,9

102,7

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

65,2

76,4

60,1

    Переробна промисловість

С

107,2

84,0

103,1

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

121,9

73,6

112,2

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
      шкіри та інших матеріалів

13-15

144,9

122,1

120,2

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

91,8

88,9

89,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

71,1

93,4

102,4

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

35,5

33,4

73,8

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,3

100,1

85,2

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,4

135,2

82,6

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

89,1

92,4

99,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

95,9

100,4

103,0