Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2020 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2020 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД- 2010

Червень 2020р. до травня 2020р.

Червень 2020р. до червня 2019р.

Січень– червень 2020р. до січня– червня 2019р.

Промисловість

B+C+D

101,5

97,5

104,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

100,2

104,2

105,9

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

124,2

86,9

51,3

    Переробна промисловість

С

100,0

104,4

106,4

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

88,2

111,4

117,3

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
      шкіри та інших матеріалів

13-15

122,4

129,3

131,1

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

115,7

97,7

88,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,5

117,6

98,1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

66,2

66,2

72,4

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
      мінеральної продукції

22, 23

117,2

91,3

81,9

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

143,4

78,7

78,1

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

141,0

101,3

100,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого 
  повітря

D

104,1

87,0

103,0