Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2020 року

 Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2020 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД- 2010

Квітень 2020р. до березня 2020р.

Квітень 2020р. до квітня 2019р.

Січень– квітень 2020р. до січня– квітня 2019р.

Промисловість

B+C+D

94,8

100,5

110,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

92,9

97,5

109,6

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

195,2

43,3

30,8

    Переробна промисловість

С

92,6

98,2

110,2

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв
      і тютюнових виробів

10-12

102,9

116,1

120,7

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

90,9

126,6

136,6

      виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

16-18

67,2

65,7

89,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

70,5

53,1

91,3

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

112,2

78,7

78,4

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94,1

70,6

79,8

      металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

98,8

70,0

85,2

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

66,0

80,0

106,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

98,5

106,7

112,2