Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2020 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2020 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Березень
2020р.
до лютого
2020р.

Березень
2020р.
до березня
2019р.

Січень–
березень
2020р. до
січня–
березня
2019р.

Промисловість

B+C+D

101,4

103,6

114,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

94,7

104,8

113,8

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

20,3

    Переробна промисловість

С

94,6

105,5

114,4

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

95,9

111,5

122,2

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

209,3

155,7

141,2

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,2

100,0

98,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

139,9

94,0

117,5

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

105,0

77,1

78,2

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

134,8

83,4

84,4

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93,2

69,6

92,0

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

73,1

109,3

113,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

118,2

101,3

114,4

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.