Використання палива за грудень 2020 року

Використання палива

 

За грудень 2020р.

Приріст, зниження (–) за грудень 2020р. до

листопада 2020р., у %

грудня 2019р., у %

Вугілля кам΄яне, тис.т

4,5

15,5

–4,8

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т

 –

Газ природний, млн.м3

66,5

49,3

13,2

Бензин моторний, тис.т1

0,8

–18,1

–10,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т1

6,9

–29,0

3,0

Мазути топкові важкі, тис.т

0,1

–10,6

71,7

Пропан і бутан скраплені, тис.т1

0,4

–24,8

19,2

1 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Довідково: продано населенню через АЗС  бензину моторного 2,8 тис.т,  газойлів (палива дизельного) –  2,1  тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,7 тис.т.