Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

149055

149240

149830

149753

149335

148936

148558

147938

147489

147352

146623

144719

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

14370

14212

15234

16711

17320

17710

17819

17582

17544

17203

15805

14406

Промисловість

25165

25122

25116

24731

24561

24344

24339

24239

24313

24168

24215

24135

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

164

163

162

164

171

176

174

173

166

167

168

166

Переробна промисловість

16784

16845

16782

16538

16391

16187

16173

16102

16182

16004

15869

15771

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5339

5271

5320

5138

5105

5087

5078

5064

5042

5069

5274

5320

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2878

2843

2852

2891

2894

2894

2914

2900

2923

2928

2904

2878

Будівництво

1765

1872

1888

1896

1852

1854

1832

1821

1818

1734

1742

1737

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11217

11401

11361

11291

11213

10942

10822

10760

10650

10541

10506

10555

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12792

12715

12488

11823

11769

11747

11800

11758

11547

11722

11572

11549

Тимчасове розміщування й організація харчування

763

830

797

768

838

896

886

826

823

711

712

729

Інформація та телекомунікації

1036

1032

1022

998

1001

981

962

959

943

933

942

936

Фінансова та страхова діяльність

2548

2576

2552

2547

2521

2498

2479

2481

2476

2483

2473

2479

Операції з нерухомим майном

678

670

677

693

688

685

677

680

683

674

674

676

Професійна, наукова та технічна діяльність

2154

2148

2142

2124

2108

2083

2071

2061

2051

2065

2068

2035

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1047

1070

1052

1043

1071

1047

1049

1048

1047

1046

1034

1019

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13749

13743

13782

13757

13659

13672

13592

13622

13318

13710

13761

13510

Освіта

35758

35848

35819

35577

34917

34694

34565

34419

34913

35253

35987

;35926

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22165

22166

21998

21930

21953

22058

21939

21957

21643

21365

21373

21256

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3512

3499

3567

3569

3571

3436

3445

3447

3445

3470

3478

3489

Надання інших видів послуг

336

336

335

295

293

289

281

278

275

274

281

282

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.