Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році за період з початку року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році
(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-
2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

105,6

104,5

105,0

106,0

106,0

105,0

105,7

104,5

105,0

104,1

104,4

104,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

101,7

100,9

100,3

101,3

100,9

98,6

98,8

98,1

98,4

98,3

98,4

98,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

к

1388,4

925,2

439,6

373,8

296,7

242,0

191,3

161,3

138,8

   Переробна промисловість

С

101,6

100,6

99,6

100,1

99,4

97,2

97,3

96,7

97,2

97,3

97,6

98,3

     з неї

                         

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

104,3

104,8

101,1

100,7

100,5

98,5

98,5

97,7

99,1

99,6

100,2

101,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

172,5

109,5

88,4

108,6

124,1

122,0

116,2

107,9

121,3

112,3

103,7

101,8

     виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

118,1

114,0

113,1

115,7

115,6

113,7

114,7

113,3

111,5

111,4

108,8

108,6

     виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

70,2

93,0

126,5

122,2

112,6

105,6

102,2

104,2

103,3

106,9

106,9

106,4

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,2

114,4

126,4

125,4

119,6

114,4

114,7

114,0

113,5

112,1

110,4

109,0

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

107,5

97,6

108,2

122,1

119,5

109,3

109,4

103,0

98,3

97,8

96,7

97,2

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

100,8

89,1

80,0

76,2

73,6

72,4

71,8

72,2

72,0

72,1

73,7

76,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,4

113,8

117,0

118,5

119,6

122,2

123,6

121,0

122,8

120,2

121,1

119,7

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.