Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за І півріччя 2019 року

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за І
півріччя 2019 року

 

І півріччя
2019р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і
акцизу), млн.грн

6104,1

у тому числі

 

продовольчі товари

1401,6

непродовольчі товари

4702,5

Питома вага в оптовому товарообороті, %

 

у тому числі

 

продовольчі товари

23,0

непродовольчі товари

77,0

Питома вага продажу товарів, що вироблені на
території України, %

45,7

у тому числі

 

продовольчі товари

89,3

непродовольчі товари

32,7