Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2019 року

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у червні 2019 року

 

Кількість
праців-
ників,
яким
оплачено
50% і
більше
робочого
часу,
встанов-
леного на
червень,
тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до
4173,00
грн

від
4173,01
до
4500,00
грн

від
4500,01
до
5000,00
грн

від
5000,01
до
6000,00
грн

від
6000,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01
до
10000,00
грн

від
10000,01
до
12000,00
грн

від
12000,01
до
15000,00
грн

від
15000,01
до
20000,00
грн

понад
20000,00
грн

Усього

146249

7,8

15,9

10,7

11,0

8,8

8,0

10,0

9,2

8,2

6,5

3,9

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17535

7,0

19,8

12,8

11,5

7,6

8,4

9,2

8,1

6,0

5,7

3,9

Промисловість

23551

7,2

14,7

10,6

11,9

9,9

8,6

10,9

8,6

7,5

5,8

4,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

171

1,2

10,5

17,0

14,0

4,7

3,5

4,1

11,1

29,8

2,3

1,8

Переробна промисловість

15569

8,8

17,5

11,7

12,1

9,3

7,9

9,5

7,9

6,1

4,8

4,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5001

2,6

6,2

5,9

9,1

11,2

8,8

14,3

11,2

13,3

11,4

6,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2810

6,9

14,2

12,7

15,3

11,4

12,0

13,1

7,8

3,8

2,1

0,7

Будівництво

1804

5,3

17,6

8,0

12,6

8,6

9,2

9,0

9,1

5,7

5,3

9,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10671

10,1

23,3

11,9

9,1

5,6

4,9

12,7

9,9

6,3

4,0

2,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11323

3,2

22,5

9,4

8,9

6,4

6,3

11,6

10,3

10,3

6,8

4,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

878

26,4

23,7

4,1

11,8

4,6

4,4

9,5

7,3

5,6

1,9

0,7

Інформація та телекомунікації

969

5,0

7,2

8,7

21,1

15,4

10,7

13,0

7,0

6,1

3,3

2,5

Фінансова та страхова діяльність

2432

10,0

4,2

4,2

3,5

5,3

10,2

18,9

14,4

12,8

10,4

6,1

Операції з нерухомим майном

675

21,5

27,7

6,5

4,1

10,1

4,4

9,5

6,1

6,5

2,1

1,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2069

9,6

18,8

12,4

8,9

9,4

8,7

12,2

6,5

6,4

5,7

1,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1039

9,0

18,1

20,4

11,5

12,5

11,0

7,8

4,5

2,3

1,9

1,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13528

4,4

7,5

5,4

10,7

8,2

6,8

10,5

13,7

12,6

9,4

10,8

Освіта

34469

6,4

14,1

9,8

8,8

9,7

7,9

8,6

10,3

11,1

10,0

3,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

21650

10,4

13,9

14,9

16,0

10,9

10,3

8,9

6,4

4,6

2,5

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3369

24,7

21,4

11,2

10,8

7,8

7,6

7,0

4,3

3,6

1,2

0,4

Надання інших видів послуг

287

50,2

36,4

7,3

1,7

1,7

0,3

1,4

0,7

0,3

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.