Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2019 року

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2019 року

 

Кількість праців- ників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встанов- леного на березень , тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від 4173,01д о 4500,00 грн

від 4500,01д о 5000,00 грн

від 5000,01д о 6000,00 грн

від 6000,01до 7000,00 грн

від 7000,01до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

понад 20000,00 грн

Усього

147243

8,3

18,5

12,9

11,4

9,4

8,4

10,4

8,8

6,3

3,4

2,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

14949

9,4

23,3

16,1

12,2

9,8

7,6

8,9

5,8

3,8

2,1

1,0

Промисловість

24356

8,5

13,3

10,9

11,9

10,6

9,0

11,2

8,8

7,3

4,5

4,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

160

1,9

14,3

18,1

13,1

8,8

6,3

5,6

9,4

7,5

12,5

2,5

Переробна промисловість

16140

11,1

17,4

12,8

12,1

9,2

8,0

10,1

6,9

5,8

3,0

3,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5266

1,7

4,0

5,0

9,7

11,1

10,3

15,1

12,9

13,2

10,2

6,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2790

6,7

7,1

11,1

14,3

17,8

12,6

10,6

11,9

5,5

1,8

0,6

Будівництво

1854

5,9

19,0

8,1

11,7

8,9

11,5

9,1

11,1

8,1

4,1

2,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11074

7,7

31,6

11,3

11,3

6,3

5,3

8,6

9,0

4,6

2,6

1,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

12164

4,0

20,4

12,4

8,6

6,2

7,0

12,2

11,4

9,8

4,7

3,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

795

26,4

37,5

4,6

5,0

4,4

4,2

8,1

3,9

2,9

1,0

2,0

Інформація та телекомунікації

1011

8,1

4,6

8,6

15,0

13,0

17,7

15,5

9,4

4,9

2,3

0,9

Фінансова та страхова діяльність

2484

6,4

4,6

6,2

6,6

7,4

10,7

18,4

14,1

12,5

6,6

6,5

Операції з нерухомим майном

656

25,9

16,0

8,2

12,2

6,3

8,8

7,2

6,4

4,3

2,9

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

2102

13,0

20,4

13,6

9,7

7,5

7,2

10,0

7,4

4,9

5,3

1,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1028

6,5

33,0

12,4

8,3

10,8

8,7

6,5

5,8

4,6

1,8

1,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13667

5,0

9,9

9,9

10,2

7,3

6,8

11,2

14,1

11,4

7,3

6,9

Освіта

35642

7,1

18,2

13,3

10,5

10,2

9,7

11,9

10,1

6,0

2,4

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

21633

9,1

19,1

17,1

15,1

11,8

9,5

7,9

5,0

3,0

1,8

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3505

28,2

21,9

14,9

11,0

8,5

4,2

4,8

2,5

2,4

1,0

0,6

Надання інших видів послуг

323

59,4

18,2

12,9

1,4

2,7

2,1

0,9

1,5

0,3

0,3

0,3

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.