Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.07.2019

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього

205029,8

100,0

226124,7

100,0

         

Сільське, лісове та рибне господарство

8469,2

4,1

9977,0

4,4

Промисловість

149217,8

72,8

166179,4

73,5

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

переробна промисловість

127152,0

62,0

129506,6

57,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

22010,4

10,7

36610,4

16,2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

Будівництво

5933,9

2,9

5970,2

2,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14310,6

7,0

14752,0

6,5

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

14656,2

7,1

15292,0

6,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

2787,8

1,4

2889,2

1,3

Інформація та телекомунікації

к

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

7776,0

3,8

7942,2

3,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

1033,1

0,5

2273,6

1,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

645,8

0,3

646,5

0,3

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

78,0

0,0

78,5

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

к

к

к

к

к − дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.